اخبار حوزه آموزشی، دانشجویی، فرهنگی

راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه
جمعه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه

نحوه پرداخت اینترنتی شهریه(pdf) نحوه اعلام از مانده حساب شهریه (pdf) نحوه اعلام از شناسه واریز (pdf) پرداخت الکترونیکی که از بدهی کسر نشده (pdf)