اخبار حوزه آموزشی، دانشجویی، فرهنگی

لیست رشته های موجود دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهار
شنبه، ۰۳ شهریور ۱۳۹۷

لیست رشته های موجود دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهار

دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان مقطع:  كارداني پيوسته  واحد/مرکز بهار [table id=1 /]   دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان مقطع:  كارداني ناپيوسته  واحد/مرکز بهار  [table id=2 /] دانشگاه