اخبار حوزه آموزشی، دانشجویی، فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی روز یکشنبه ۲۱ بهمن تعطیل شد
شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

دانشگاه آزاد اسلامی روز یکشنبه ۲۱ بهمن تعطیل شد

بنا بر تصویب هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی، واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور روز یکشنبه (21 بهمن) تعطیل خواهد بود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلام