آمـوزش نـرم افـزار سپـیـدار (هـمـکـاران سـیـسـتـم)

سه‌شنبه، 09 جولای 2019
انتصاب دکتر لیلا سمیعی به‌ سمت رئیس شاخه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی در خراسان رضوی

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهار با همکاری موسسه دانا، آموزش نرم افزار سپیدار همکاران سیستم را برگزار می نماید.

ثبت نام برای عموم آزاد است . جهت کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی دانشگاه مراجعه شود.

 

آخرین اخبار