اطلاعیه دانشجویی در خصوص تاریخ ثبت کارآموزی و دریافت فرم معرفی نامه

دوشنبه، 01 مه 2017
انتصاب دکتر لیلا سمیعی به‌ سمت رئیس شاخه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی در خراسان رضوی

نیمسال اول تحصیلی تا 15 آبان
نیمسال دوم تحصیلی تا 10 اسفند
نیمسال سوم (ترم تابستان) تا 30 مرداد

قابل توجه است تا تاریخ های اعلام شده قابل تمدید نمی باشد و عواقب ناشی از عدم
مراجعه به عهده دانشجو می باشد.

در ضمن پیش نیاز اخذ درس کارآموزی گذراندن 60 واحد درسی می باشد.

آخرین اخبار