شهرستان بهار

بهار یکی ازشهرستانهای هشت گانه ی استان همدان با گستره ای معادل 1334 کیلومترمربع که 7 درصد ازوسعت استان را تشکیل داده درشمال غرب همدان واقع شده است ودر 48 در چهارده کیلومتری شهر همدان قرار دارد.این شهرستان ازغرب به استان کردستان از جنوب غرب به شهرستان اسدآباد، ازجنوب به شهرستان تویسرکان، ازشمال و شمال شرق به شهرستان کبودرآهنگ، و ازشرق و جنوب شرقی به همدان ختم می شود و درمیان دشت حاصلخیزی به نام دشت بهار که ازدشت های معروف ایران می باشد قرار گرفته است.

براساس آمارگیری سال 1385 هـ.ش دارای 119576 هزار نفر جمعیت و دارای 3 شهر بهار , لالجین و صالح آباد و 6 دهستان و 68 روستای مسکونی می باشد . 99/92 درصد مردم بهار شیعه ی اثنی عشری و قاطبه ی آنها به زبان ترکی تکلم می کنند و عده بسیار قلیلی نیز به دلیل همجواری با استان کردستان به صورت مخلوط لری و کردی صحبت می نمایند.

شغل غالب ساکنان این شهر کشاورزی می باشد و از مهمترین فراورده های کشاورزی آن سیب زمینی با 29% تولید در استان و رتبه ی اول و یکی از قطب های تولید سیب زمینی در کشور سیر32% رتبه ی اول در استان , آلو رتبه ی اول , انگور رتبه ی چهارم , گردو رتبه ی پنجم , جو رتبه ی ششم , حبوبات رتبه ی هفتم می باشد.

این شهرستان از 3 شهربهار, لالجین , صالح آباد تشکیل شده است.بخش مرکزی آن به مرکزیت بهار دارای دو دهستان به نامهای سیمینه رود و آبرومند بوده و دارای 21 روستای مسکونی و 2 روستای خالی از سکنه می باشد , این موقعیت دارای فرمی به صورت کشیده و در امتداد محور شمالی – جنوبی ست که از ابتدای جنوبی جاده همدان -کرمانشاه شروع و تا انتهای شهرکه به طرف لالجین می رود امتداد دارد.

حضرت آیت الله شیخ محمد بهاری (ره) و حضرت آیت الله شیخ محمد باقر بهاری (ره) از بزرگان و عرفای شهر هستند که مقبره شیخ محمد بهاری در گلزار شهدای این شهر قرار دارد.

عکس هایی از شهرستان بهار

جاذبه های گردشگری شهرستان
untitled12
34
56
580805778-5
98
1012
1158053378
59677637url
bahar-117