اصلاعیه در خصوص حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96

شنبه، 17 فوریه 2018
انتصاب دکتر لیلا سمیعی به‌ سمت رئیس شاخه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی در خراسان رضوی
قابل توجه دانشجویان ارجمند: 

آخرین مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96 از تاریخ 28 بهمن تا 3 اسفند ماه می‌باشد.

با عنایت به بخشنامه سازمان مرکزی در خصوص رعایت زمان بندی انتخاب واحد لطفاً در مورد مقرر نسبت به انتخاب واحد یا اصلاح

آن اقدام نمایید. در صورت انتخاب واحد یا اصلاح آن اقدام نمایید. در صورت عدم انتخاب در تاریخ مذکور برای دانشجویان مرخصی

ثبت می‌گردد و به هیچ عنوان امکان انتخاب واحد وجود ندارد. لطفاً در هفته باقیمانده نسبت به ثبت دروس خود و رفع اشکالات

انتخاب واحد اقدام نمایید.

آخرین اخبار